شرکت نرم افزار هدایت هوشمند

.گروه هدایت هوشمند قرن در امتداد ارایه فناوری پیشرو و به روز٬ به عنوان ابزاری در خدمت کسب وکار و ارتباط٬ شرکت نرم افزار هدایت هوشمند را راه اندازی نمود

این شرکت با تکیه بر متخصصین عالی رتبه و نخبگان این صنعت و پیشینه ای بالغ بر 20 سال٬ توان ارایه مجموعه ای وسیع از نرم افزار های کاربردی ذیل را بر روی انواع سخت افزار ایجاد نموده است

(POS, mPOS, Mobile, PC, Tablet)

 (iOS, Android, Windows)

نرم افزار های کاربردی زیر تنها چند نمونه از طیف وسیع مجموعه تولید نرم افزار می باشند

     مجموعه نرم افزاری مدیریت کارت                                          مجموعه نرم افزاری پرداخت الکترونیک اینترنتی

     مجموعه نرم افزاری پرداخت الکترونیک موبایل                       مجموعه نرم افزاری باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری

     مجموعه نرم افزاری اتوماسیون اداری                                     مجموعه نرم افزاری سفارش آنلاین