طراحی، مشاوره و راه اندازی سیستم های شبکه ومراکز داده

طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیت شبکـه

پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ و مدیریت متمرکز مراکز داده ها

طراحی و اجرای سیستم های VOIP و Video کنفرانس

تولید سیستم های PC با 18 ماه گارانتی و استاندارد SQC

فروش تجهیزات شبکه و سرور

نگهداری سیستم ها و مراکز داده در سه سطح:

طلایـی: نیروی مقیم، سرویس 24/7

نقره ای: سرکشی هفتگی، رسیدگی online، حضور فیزیکی ظرف 4 ساعت

برنـزی: سرکشی بر مبنای درخواست، رسیدگی online، حضور فیزیکی یک روز پس از درخواست

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکز محاسبات داده با توان پردازش 400 مگافلاپس برای پردازش های سنگین پراکنده و محاسبات موازی ( High  Performance Computing /

Parallel Computing )

طراحی مدل مهاجرتی از روی کامپیوترهای Mainframe به PC با توان پردازش 10 برابر

طراحی و پیاده سـازی استورج با ظرفیـت بالا به مــدل Mirroring و در چنـد محل با امکـان Hot Switch در صـورت از کار افتادگــی یکی از مراکــز و با برنامــه

بازیابی از خرابی ( Disaster Recovery Plan )

پیاده سازی مراکز داده مجازی با قابلیت های چند سایتی و امکان تطابـق Online اطلاعـات در سایت های مختلـف برای تحمل خرابی در دو محل

مشاوره و نظارت در بیش از 10 طرح مرکز داده کشوری با ارزش از 10 تا 40 میلیارد تومان

طراحی دو طرح VOIP کشوری با بیش از 300 نقطه

طراحی؛ اجرا و پیاده سازی VOIP راه آهن کشـوری

طراحی و پیاده سازی مراکز تلفن با ظرفیت 400 خط و صرفه جویـی 3 میلیارد تومانی در سال

تولید سیستم مانیتورینـگ با ظرفیت بالا مبتنی بر پلتفوـرم Linux برای پایش شبکه، برنامه ها، سرویس هـا، استورج، سرورهـا  و غیره ( در حال قـرارداد

با یکی از بانک های رتبه1)

طرح پایش پسیـو مراکز داده