در راستای توسعه خطوط تولید شرکت هدایت هوشمند، خط تولید محصولات جدید این شرکت با حضور وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات و استاندار محترم البرز و مسئولین منطقه ویژه افتصادی پیام افتتاح شد.

 

در این مراسم، از محصولات تولیدی این شرکت از جمله پایانه های فروش اندرویدی و صندوق فروشگاهی نیز رونمایی شد.همچنین توضیحاتی در خصوص تاریخچه فعالیت شرکت و روند طراحی و احداث کارخانه توسط مدیر عامل شرکت هدایت هوشمند به وزیر محترم و هیئت همراه ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت.

این شرکت امیدوار است که این بازدید مقدمه حمایت هرچه بیشتر از تولید داخلی و کمک به این شرکت و سایر شرکت ها در جهت نیل به اهداف آنها باشد.